Ogres Goda pilsonis – HARIJS ZARIŅŠ

Ogres Goda pilsonis

Mūzikai nav tautības, bet es esmu latvietis un domāju latviski. Man ir svarīgi, lai mana mūzika nokļūst līdz manu tautiešu sirdīm. Izbraucot ārpus valsts, mēs dziedam angliski, lai arī citi saprastu, par ko tad ir mūsu dziesmas, bet dažas vienmēr izpildām arī mūsu dzimtajā valodā. Mūziku es klausos ļoti dažādu, un nav svarīgi, kādā valodā. Galvenais, lai tā būtu talantīgi uzrakstīta.

Es esmu ogrēnietis no papēžiem līdz matu galiem un lepojos ar to. Esmu Latvijas patriots, bet man ir svešs radikālisms visās tā izpausmēs.

Mēs esam maza tauta, tāpēc mums ir īpa- ši sevi jāsargā un jābūt vienotiem.

Priecājos, ka pēdējā laikā Ogrē notiek po- zitīvas pārmaiņas un ka dažām no tām arī es esmu pielicis savu roku. Nākotnē gribētos īstenot vairākas ieceres, kuras, manuprāt, padarītu pilsētu un novadu vēl pievilcīgāku iedzīvotājiem un tūristiem. Ogres Goda pilsonis Ogres Goda pilsonis Ogres Goda pilsonis Ogres Goda pilsonis Ogres Goda pilsonis Ogres Goda pilsonis Ogres Goda pilsonis

Jau kopš 1986. gada esmu veidojis daudz dažādus gan komerciālus, gan labdarības pasākumus. Veidojot projektus, man ir sva- rīgi piesaistīt tieši mūsu novada talantus, jo mums tādi ir. Un tad ir divkāršs prieks par pa- veikto pašu spēkiem. Atalgojums arī paliek mūsu pašu novadniekiem.

Kā piemēru varu minēt 2015. gada pilsē- tas svētku muzikālo uzvedumu un salūtu pie Līkā tilta, arī 2016. gada pilsētas svētku liel- koncertu Ogres estrādē.

Tomēr gribu uzsvērt, ka viens jau nav ka- rotājs, jāstrādā komandā, kurā katrs savā jomā ir speciālists. Tikai tā var sasniegt iz- virzītos mērķus.

Arī manis radītās rokgrupas „Opus Pro” un „Colt” turpina nest Ogres vārdu Latvijā un ārpus tās. Vairākas manas dziesmas ir kļu- vušas par visiem zināmiem hitiem („Tu un es”, „Rozā lietus”, „Pēdējā pietura”, „Ogres romance” un citas ).

Ja runā par atpūtu, tad tā man ir – ezers, laiva, spinings, daba, klusums.

Lai mums visiem viss izdodas!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *