Ogres attīstība – Nepalaidīsim garām uzplaukuma iespēju!

Egils Helmanis

Ogres attīstība – Nākamie četri gadi būs ļoti izšķiroši novada nākotnei – tas būs laiks, kad vēl varēs piesaistīt liela apjoma finansējumu no ES fondiem. Mēs esam pierādījuši, ka, strādājot cieši kopā ar visu „Nacionālo Apvienību”, ar tās Saeimas frakciju un ministriem, to spējam. Mums ir pieredze un prasmes ES naudas ieguldīšanā lielos un ļoti va- jadzīgos projektos. Ja pašvaldībai turpmāk būs jāiztiek tikai ar pašas budžeta iespējām, mēs varēsim nodrošināt tikai minimālās vajadzības, bet iecerētie un uzsāktie projekti – tunelis, jaunā bilbliotēka un citi – paliks bez tālākas virzī- bas. Tikai „Nacionālā Apvienība” ar savu reālo darbu un ar atbalstu valdībā var garantēt, ka šie

projekti tiks īstenoti. Papildus naudas piesaiste, tai skaitā no valsts budžeta līdzekļiem, faktiski ir mūsu novada tālākas uzplauksmes atslēga. Šo atslēgu nedrīkst vieglprātīgi pazaudēt, pa- ļaujoties uz viltus spīguļiem, kas varbūt nereti šķiet pievilcīgi. Es esmu pārliecināts, ka Ogres novada ļaudīm pietiek gudrības un vieduma, lai atšķirtu šīs lietas.

Mūsu komanda ir darboties varoša un griboša, saliedēta un vienota savā pārliecībā, bet mēs, gluži kā visa sabiedrība, katrs esam per- sonība ar savu individuālu skatījumu, saviem principiem, saviem priekiem un bēdām, saviem hobijiem, savām mīļākajām gāmatām utt. Šo- reiz par to, kāds mēs katrs esam, ko domājam un jūtam kā cilvēki, kuri ikdienā ir tepat jums blakus. Arī par to, kādus mūs redz apkārtējie. Jo mūsu komandai ir aicināts pievienoties ik- viens, kuram rūp Ogres novada nākotne, bet savas komandas biedri taču ir jāpazīst.

Ogres attīstība

Es patiešām ticu, ka mums kopā izdosies padarīt Ogres pilsētu un novadu par vēl skaistāku un labāku vietu, kur katram no mums dzīvot, strādāt un audzināt savus bērnus. Protams, gan jau kāds iebildīs, ka pasaulē ir vēl daudz skais- tāku un labāku vietu, tomēr mums mūsu novads nav tikai zemes pleķītis, kurā likteņa nejaušības dēļ esam nonākuši. Mūsu novads ir visskaistā- kais un vislabākais mūsu katra sirdī. Ja šai no sirds nākušajai mīlestībai mēs pievienosim sava prāta un roku devumu, tad arī novads mums atbildēs – augot, attīstoties un plaukstot!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *